Każda osoba która chcę z nami trenować powinna wypełnić deklarację członkowską i dostarczyć do siedziby Klubu. Tylko pełnoprawni członkowie Klubu mogą uczestniczyć w zajęciach.


Każda osoba przynależąca do Klubu powinna zapoznać się ze Statutem Klubu Sportowego Ultimate Frisbee Rzeszów.

Klub finansowany jest ze składek członkowskich oraz darowizn przekazywanych na nasze konto

 

Konto do składek członkowskich :

Nazwa: Ultimate Frisbee Rzeszów

ul. Nadbrzeżna 7, 35-321 Rzeszów

Raiffeisen Bank Polska S.A.

nr. konta: 49 1750 1224 0000 0000 2110 4124

Tytułem: Imię Nazwisko członka klubu


Obowiązkowe składki  członkowskie w wysokości 10zł /msc należy wpłacać do 30stego dnia każdego miesiąca. Osoby które zalegają ze składkami przez 6 miesięcy zgodnie ze Statutem są wykreślane z Klubu.

 

Konto dla osób które chcą wesprzeć nasz klub :

Nazwa: Ultimate Frisbee Rzeszów

ul. Nadbrzeżna 7, 35-321 Rzeszów

Raiffeisen Bank Polska S.A.

nr. konta: 08 1750 1224 0000 0000 2110 4183

Tytułem: Darowizna

 

Dziękujemy!